محاسبه وزن - پیشگام فولاد

محاسبه وزنابعاد (میلیمتر)

ابعاد ورق خود را به میلیمتر وارد کنیدابعاد (میلیمتر)

ابعاد میلگرد خود به میلیمتر وارد کنید


{{msg}}

وزن : {{sum}} کیلوگرم