نبشی و ناودانی - پیشگام فولاد

نبشی و ناودانی

نبشی بال نامساوی
نبشی و ناودانی

نبشی بال نامساوی

پخش و تامین انواع : نبشی نامساوی نبشی بال نامساوی نبشی های نامساوی در ابعاد و ضخامت های مختلف موجود است، برای آگاهی از لیست

ادامه مطلب »
ناودانی دریایی  UNP
نبشی و ناودانی

ناودانی دریایی

پخش و تامین انواع : ناودانی آهن، ناودانی استیل و ناودانی دریایی ناودانی دریایی  گرید  A،  ناودانی A36 و Gl-A با   سطح   مقطع U شکل

ادامه مطلب »
نبشی و ناودانی

نبشی آهن

پخش و تامین انواع : نبشی آهن، نبشی استیل و نبشی دریایی نبشی آهن مقطعی پرمصرف است که در کلیه صنایع، ساختمان ها، ماشین آلات

ادامه مطلب »
ناودانی آهن
نبشی و ناودانی

ناودانی آهن

پخش و تامین انواع : ناودانی آهن، ناودانی استیل و ناودانی دریایی ناودانی آهن سطح مقطعی به شکل حرف U دارد و به انگلیسی U-Channel نام

ادامه مطلب »
نبشی استیل
نبشی و ناودانی

نبشی استیل

پخش و تامین انواع : نبشی آهن، نبشی استیل و نبشی دریایی نبشی در واقع برشی است از مقطع آهن و یا فولاد که در

ادامه مطلب »
ناودانی استیل
نبشی و ناودانی

ناودانی استیل

پخش و تامین انواع : ناودانی آهن، ناودانی استیل، نبشی آهن، نبشی استیل و نبشی دریایی ناودانی ها سطح مقطعی به شکل حرف U دارد و به انگلیسی

ادامه مطلب »

این محتوا را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email